Ремонт и поддръжка на къща

Ремонт и поддръжка на къща

  1. измазване и боядисване на фасада
  2. поддръжка на настилка на пътеки
  3. поддръжка на тревни площи
  4. поддръжка на дървени конструкции
  5. поддръжка на покрив