Ремонт на приземен етаж на къща

  1. Заравняване на под – стара основа земна маса                                                                        приземен етаж преди ремонт преди ремонт
  2. Изливане на армирана бетонна основа                                                                                      изливане на плоча изливане на плоча изливане на плоча
  3. Измазване на стени                                                                                                                     измазване на стени    измазване на стени
  4. Полагане на таванна топлоизолация с фибран                                                                     таванна топлоизолация с фибран
  5. Подмяна на ел. табло